1 thought on “Chó Rottweiler – Hậu Duệ Dũng Mãnh Của Chó La Mã Cổ Đại | Cún Yêu | Coi Là Ghiền

  • Anh làm về sinh sản poodle dc k ạ
    Mà ah có bít poodle đẻ trung bình bao nhiêu em một lứa ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *